Indmeldelse
Engsig Børnehave er åben for alle børn i alderen 2 år og 11 måneder til skolestart, uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Institutionen modtager også børn med særlige behov, herunder børn med handicap.

Institutionen har egen venteliste, som institutionen selv administrerer. Herudover ønsker institutionen et tæt samarbejde med Kommunens Pladsanvisning om modtagelse af børn.

Optagelse i institutionen vil ske på baggrund af ventelisteanciennitet. Dog vil det samtidig blive tilstræbt, at søskendebørn (dvs. børn, som har søskende, der i forvejen er optaget i institutionen) uanset ventelisten vil kunne optages på det ønskede tidspunkt.

I øvrigt vil optagelse i institutionen følge almindelige retsgrundsætninger, såsom lighedsgrundsætningen og lignende.

Privatinstitutionen vil forbeholde sig ret til hos forældrene at opkræve et gebyr, når barnet noteres på venteliste. Gebyret fastsættes af bestyrelsen en gang årligt.

I er meget velkomne til at besøge os, inden I skriver barnet på venteliste. Ring venligst inden, så vi kan sætte tid af til besøget.

I kan udfylde en indmeldelsesblanket i børnehaven eller printe den ud fra hjemmesiden her og sende den til følgende adresse:

Engsig Børnehave
Engsig 2-4
6200 Aabenraa

Eller I kan aflevere indmeldelsesblanketten til én af personalet i børnehaven.

Sidst opdateret 12. december 2017
Engsig Børnehave, Engsig 2-4, 6200 Aabenraa, 74 62 25 77